Advisering

Informatie in bedrijf (SIIB) adviseert organisaties in de profitsector over Records- en Enterprise Content Management.

Projecten

Informatie in bedrijf (SIIB) treedt op als projectmanager en / of projectfacilitator voor projecten op zijn expertisegebieden (Records Management en ECM).

Kennis

Binnen de Stichting is veel kennis en ervaring aanwezig. SIIB gelooft in de kracht van netwerken en kennisdeling. Daarom draagt SIIB regelmatig bij aan publicaties in de (gedrukte) vakpers, laat van zich horen via social media of op de eigen website.

Doelstelling

De Stichting is een platform (ontmoetingspunt) voor iedereen die vragen of uitdagingen heeft bij het inrichten van doelmatig informatiemanagement, met name voor organisatie-eigen, zelfgegenereerde informatie. Organisaties die hiervoor oplossingen aanbieden zijn erkende partners in de gezamenlijke zoektocht naar antwoorden.


De Stichting:

  • faciliteert onderzoek naar problemen en obstakels die ondernemers ondervinden bij het toepassen van informatiemanagement in hun bedrijf
  • stimuleert begrijpelijk taalgebruik en de menselijke maat
  • faciliteert voorlichtingsbijeenkomsten en workshops, zowel fysiek als digitaal
  • verzamelt cases van succesvolle oplossingen voor ingewikkelde informatie- / kennismanagementsituaties
  • draagt bij aan publicaties van anderen of publiceert zelf relevante artikelen op het expertisegebied.

Events

.

Contact

Twitter @SIIBnieuws
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/1848019/


Team

.

Handelsregister 37107026
Bankrelatie Op verzoek verkrijgbaar.